De Starterslening

Op moment is de starterslening niet beschikbaar in de gemeente Apeldoorn en Brummen.

Wilt u voor het eerst een woning kopen, maar staan de hoge woonlasten u in de weg? Met de Starterlening kunt u, in de meeste gevallen, toch de woning kopen die u op het oog heeft.

Gunstige voorwaarden

De Starterslening, aangeboden door SVn en uw gemeente, overbrugt het verschil tussen de verwervingskosten van uw woning en het bedrag dat u bij uw bank maximaal kunt lenen volgens de normen van Nationale Hypotheek Garantie (NHG). De hoogte van de Starterslening hangt af van uw inkomen, uw eigen vermogen en de voorwaarden van uw gemeente. en bedraagt in Apeldoorn maximaal € 36.000,- De Starterslening heeft een rentevaste periode van 15 jaar en heeft een looptijd van maximaal 30 jaar. De eerste drie jaar hoeft u geen rente en aflossing te betalen. Hierna betaalt u in principe rente en aflossing. Indien u denkt de maandlast niet te kunnen betalen, dan kunt u, tegen betaling, bij SVN een hertoets aanvragen en gaat u een maandlast betalen die past bij het inkomen dat u op dat moment heeft, gekoppeld aan de dan geldende normen van de NHG.

De gemeente bepaaltUw gemeente heeft voorwaarden opgesteld waaraan u moet voldoen om voor de Starterslening in aanmerking te komen. Ook bepaalt uw gemeente de maximale hoofdsom van de Starterslening die u kunt krijgen.


Voorwaarden starterslening Apeldoorn

De Starterslening kan worden aangevraagd voor het verwerven van een bestaande koopwoning in de gemeente Apeldoorn die geschikt en bestemd is voor permanente bewoning, waaronder niet begrepen (huur)woningen die van een woningcorporatie, ontwikkelaar (nieuwbouw) of belegger worden verkregen met uitzondering van particuliere huurwoningen waarvoor al dan niet een leegstandsvergunning is verkregen. Om in aanmerking te komen voor de starterslening moet u hierover overeenstemming hebben met de verkoper van de woning. Hiervan wordt een bijdrage verwacht van € 1.250,- aan de kosten die de gemeente heeft voor het verstrekken van de lening. De aankoopsom van de woning mag maximaal € 170.000,- bedragen.

Hoogste starterslening Apeldoorn

De hoogte van de Starterslening hangt af van uw inkomen, uw eigen vermogen en bedraagt in Apeldoorn maximaal € 36.000,-

Bereken hier uw starterslening

Meer informatie over de starterslening

Wilt u meer informatie over de starterslening of een andere subsidie en een persoonlijk advies? Bel voor een gratis en vrijblijvende afspraak met Dennis Hendriksen via 055-5431207 of mail ons.

Startersrente regeling

Op moment is de startersrente regeling niet beschikbaar in de gemeente Apeldoorn en Brummen.

Om de stap naar een eerste eigen huis kleiner te maken, heeft een aantal woningcorporaties samen met de consumentenorganisatie Vereniging Eigen Huis de Starters Renteregeling ontwikkeld.

Meer over de Starters Renteregeling

De Starters Renteregeling wordt aangeboden door Social Finance: hierin hebben de deelnemende woningcorporaties zich verenigd. Met de Starters Renteregeling krijgt u meer ruimte in uw portemonnee. Het basisprincipe is eenvoudig: de woningcorporatie betaalt via Social Finance 20% van de maandelijkse hypotheekrente voor u, 10 jaar lang (dit noemen we de voorschotten). De voorschotten zijn een lening en dient u terug te betalen. U mag deze onder voorwaarden overigens wèl bijna helemaal aftrekken van uw belastbaar inkomen. Uw maandelijkse hypotheeklasten zijn zo dus een stuk lager. Pas wanneer u de woning gaat verkopen, of na 30 jaar, betaalt u de voorgeschoten hypotheekrente terug. En alléén als uw huis meer waard is geworden. Veilig dus.

Bekijk de folder, brochure, productinformatie en algemene voorwaarden waarin de gevolgen van de Starters Renteregeling bij koop, tijdens de woonperiode en bij verkoop van de woning zijn beschreven.

Downloads Startersrente

De belangrijkste redenen om gebruik te maken van de Starters Renteregeling:

De belangrijkste redenen om gebruik te maken van de Starters Renteregeling: U heeft door de voorschotten tot 20% extra budget, waardoor u een woning kunt kopen die voorheen niet bereikbaar was Uw maandelijkse hypotheeklast is door de voorschotten tot 20% lager dan bij een vergelijkbare hypotheek U bent 100% eigenaar van de woning Woning bij verkoop niet in waarde toegenomen? Geen terugbetaling van de voorschotten en rentevergoeding De zekerheid van Nationale Hypotheek Garantie

Bereken hier de maximale lening met de Starters Renteregeling

Bereken hier de maandlasten van een woning met de Starters Renteregeling

Bij deze woningcorporaties kunt u terecht voor een woning met de Starters Renteregeling:

Meer informatie over Startersrente

 Wilt u meer informatie over de starterslening en een persoonlijk financieel advies?Bel ons voor een gratis en vrijblijvende afspraak via 055-5431207 of mail ons.

Borgstelling / meetekenen ouders

Let op: Als de ouders de hypotheekakte meetekenen zijn zij voor de hele lening aansprakelijk als de zoon of dochter de hypotheek niet meer kan betalen. Het kind blijft zelf als eerste verantwoordelijk voor het betalen van de maandelijkse hypotheeklasten. Dit zijn de spelregels:

De ouders kunnen meer dan het restant van uw hypotheeklasten dragen

Uit de inkomenstoets blijkt welk deel van de hypotheek de starter zelf kan dragen. De ouders moeten meer dan het restant van uw hypotheeklasten kunnen betalen. Ook dit stelt de bank vast met een inkomenstoets. Hiervoor mogen beide ouders hun inkomen opgeven. De ouders moeten aan dezelfde voorwaarden voldoen als u. Ze moeten een vast dienstverband hebben. Of een intentieverklaring van de werkgever. Als ze een eigen bedrijf hebben, heeft de bank  de cijfers en de IB aangiften van de laatste 3 boekjaren nodig.

Starter moet de hypotheeklasten binnen 3 tot 5 jaar zelfstandig kunnen dragen

Het inkomen van de starter moet in de toekomst zoveel groeien dat hij of zij de hypotheeklasten binnen 3-5 jaar zelf kan dragen. Hiervoor schrijft starter een verklaring. Uw adviseur stuurt deze mee met de aanvraag van uw hypotheek. Zodat de geldverstrekker zich een goed beeld kan vormen.  Het eindoordeel ligt altijd bij de bank. Mee tekenen door ouders kan niet als u een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie heeft.

Wat is NHG

De Nationale Hypotheek Garantie (NHG) wordt verstrekt door de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen. Het is de naam van de garantie die u kunt krijgen als u een lening afsluit voor het kopen of verbouwen van een woning. Hiermee staat het Waarborgfonds garant voor de terugbetaling van uw hypotheek(bedrag) aan de geldverstrekker.

Wat betekent dit precies voor u?

Als u een hypotheek afsluit maakt u samen met de geldverstrekker afspraken over de betaling van uw hypotheeklasten. Er kunnen zich echter situaties in uw leven voordoen waardoor het aflossen van de hypotheek niet meer mogelijk is. Het kan zijn dat u in zo’n geval uw woning moet verkopen en dat de opbrengst van uw woning lager is dan het bedrag dat u nog moet terugbetalen. Er ontstaat dan een restantschuld. Het Waarborgfonds betaalt deze restantschuld aan de geldverstrekker. Wanneer u geen schuld heeft aan de gedwongen verkoop, bijvoorbeeld als uw inkomen daalt door werkloosheid of arbeidsongeschiktheid of als een van beide inkomens wegvalt door bijvoorbeeld scheiding, kan het Waarborgfonds u dit bedrag kwijtschelden en hoeft u dit bedrag dus niet meer terug te betalen. Voorwaarde hiervoor is dat u heeft meegeholpen de restantschuld zoveel mogelijk te beperken. Dit houdt bijvoorbeeld in dat als u betalingsachterstanden heeft, u contact opneemt met de bank om te bekijken hoe u deze achterstand kunt inlopen.

De maximale koopsom met NHG bedraagt vanaf 1 januari 2023 €405.000,-

Met energiebesparende voorzieningen is dat €429.300,-

Dit houdt in dat het hypotheekbedrag in 2023 nooit meer mag zijn dan € 429.300,-

Hierbij moet u rekening houden met bijkomende kosten voor bijvoorbeeld notariskosten, taxatiekosten, bemiddelingskosten hypotheek en overdrachtsbelasting. Bij oversluiten van een hypotheek mag de totale hypotheek niet meer bedragen dan € 405.000,-

 

Wat zijn de voordelen van NHG?

Voordeliger Met de NHG betaalt u een lagere hypotheekrente. De rentekorting kan oplopen tot 0,6%. Dat betekent elk jaar opnieuw honderden euro’s voordeel. Bij het afsluiten van NHG betaalt u eenmalig 0,6% over uw hypotheekbedrag. Door het rentevoordeel en de fiscale aftrekbaarheid heeft u deze kosten gemiddeld in een jaar terugverdiend.

 

Veilig Als u er alles aan heeft gedaan om de restantschuld zoveel mogelijk te beperken, kan het Waarborgfonds uw restantschuld bij een gedwongen verkoop kwijtschelden. Zij kan dit doen als u buiten uw schuld in een probleemsituatie bent gekomen. U kunt hierbij denken aan betalingsproblemen als gevolg van werkloosheid, scheiding en arbeidsongeschiktheid.

 

Verantwoord NHG is mogelijk als u voldoet aan de inkomensnormen zoals deze door het NIBUD zijn opgesteld. Volgens deze inkomensnormen mag een bepaald percentage van het inkomen aan woonlasten worden besteed. Op deze manier weet u zeker dat u nooit teveel leent. U houdt bij een normaal uitgavenpatroon altijd voldoende financiële ruimte over voor andere uitgaven zoals de dagelijkse boodschappen en verzekeringen.

 

Kosten fiscaal aftrekbaar Alle kosten die u moet maken om NHG te verkrijgen zijn fiscaal aftrekbaar.

 

Volledige financiering U kunt de aankoop van uw woning vanaf 2023 niet meer volledig financieren. Dit betekent dat u de kosten voor de notaris, de makelaar, het taxatierapport en de kosten voor een verbouwing (kwaliteitsverbetering) deels kunt meefinancieren. U moet dus eigen geld inbrengen waarvan de hoogte afhankelijk is van de koopsom van de woning.