De notaris

Wat doet een notaris

De notaris is eigenlijk de laatste schakel in het koopproces. De notaris stelt de aktes op die de overdracht definitief maken zoals de akte van levering en de hypotheekakte. Verder zorgt hij voor de financiƫle afhandeling. Een notaris kan ook eventueel een samenlevingscontract of een testament voor u opstellen.

De akte van levering is gebaseerd op de afspraken die gemaakt zijn in het (voorlopig) koopcontract. In de akte van levering staan alle bindende voorwaarden over de koop van de woning. Voordat de akte wordt ondertekend, controleert de notaris een aantal zaken. Zo gaat hij bijvoorbeeld na of de verkoper het huis mag verkopen. Of de grond en het huis goed zijn beschreven. En of aan alle wettelijke voorwaarden is voldaan. Nadat u de akte bij de notaris heeft ondertekend, zorgt hij voor inschrijving in de openbare registers van het Kadaster. Vanaf dat moment bent u de eigenaar van de woning. De ondertekende akte van levering is uw eigendomsbewijs.

De hypotheekakte is de overeenkomst tussen de geldverstrekker en u. In de hypotheekakte vindt u een beschrijving van het onderpand en de totale schuld. Ook de afspraken over bijvoorbeeld de aflossing van de lening en de rentevaste periode zijn in de akte opgenomen.

Naast het opstellen van de aktes, zorgt de notaris ervoor dat alle partijen betaald worden. Zoals de vorige huiseigenaar, de overdrachtsbelasting, hijzelf, de makelaar en financieel adviseur. Hiervoor ontvangt u de zogenaamde afrekening. Op de afrekening leest u aan wie u welke bedragen moet betalen. U betaalt de afrekening met het geld van de hypotheek of met het geld dat u zelf eventueel inbrengt. Dit bedrag moet u op tijd overmaken aan de notaris.

Waarom een notaris:

Als u een huis gaat kopen moet u altijd naar de notaris voor de officiƫle afhandeling ervan.

Wat kost een notaris:

Er zijn geen vaste tarieven voor een notaris. Kijk op www.notaris.nl voor meer informatie.

Indien wij u begeleiden bij de aankoop en hypotheek zorgen wij ook voor een aantrekkelijk notaristarief.